V galerii si můžete prohlédnout snímky z loňského roku!

Masopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvede vesnická skupina z Vortové u Hlinska. V 10 hodin bude slavnostně uděleno povolení a průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: strakatého, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musí připravit i na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem. V 15 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

„Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným po generace zdejšími obyvateli. Vzhledem ke své výjimečnosti byly v listopadu roku 2010 zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO", připomíná vedoucí správy SLS Vysočina Ilona Vojancová.

Návštěvníci samozřejmě budou moci nahlédnout do jednotlivých expozic Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 15.30 hodin. Budou mít možnost nákupu upomínkových předmětů, tiskovin a drátované keramiky. Ve stylové hospůdce „Na vejměnku" přímo v areálu muzea bude připravena staročeská zabíjačka.

Zájemci budou moci, v letošním roce poprvé, navštívit i stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, kterou naleznou v domku č.p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Dozvědí se zde mnoho zajímavostí a podrobností o tomto tradičním obyčeji.

Po tomto programu se veřejnosti Veselý Kopec uzavře, a to až do 27. dubna , kdy bude zahájena návštěvnická sezona.

Přehled masopustních obchůzek na Hlinecku

Skanzen Veselý kopec u Hlinska - 12. ledna od 10:00 hod.,

Vítanov, Stan - 26. ledna od 7:00 hod.,

Hamry - 2. února od 7:30 hodin,

Blatno, místní část Hlinska - 3. února od 7:00 hod.,

Studnice - 9. února od 9:00 hod.,

Vortová - 9. února od 8:00 hodin,

Šeredov - 16. února od 7:30 hod.