V masopustní úterý budou hlinecké ulice patřit maskám. V 9,30 hodin vyjde od ZŠ Smetanova dlouhý průvod složený z dětí ze všech hlineckých základních a mateřských škol v tradičních i méně tradičních maskách. Doprovázet jej bude dechová hudba Mrákotínka, která se postará o veselou atmosféru. Krátká zastávka potěší obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou děti směřovat mezi roubenky památkové rezervace Betlém. Zde jejich průvod vyvrcholí a také budou třídy odměněny sladkostmi, které pro ně připraví chráněná dílna – cukrárna Ludmilka z Hlinska.

Odpoledne pak bude program pokračovat ukázkou tradiční masopustní obchůzky v podání skupiny masek z části Hlinska zvané Blatno. Ve 14 hodin požádají o povolení k obchůzce na Poděbradově náměstí starostu Hlinska. Jakmile jim bude předána vláda nad městem, vydají se za doprovodu dechové hudby Hlinečanka rovněž na Betlém. Zde se uskuteční tradiční obchůzka mezi roubenkami a v 15,30 hodin bude masopustní veselí i celé období masopustu ukončeno obyčejem zvaným porážení kobyly.

Mezi betlémskými chalupami budou po celý den stánky s koblihami, zabijačkovými specialitami, medovinou a jinými dobrotami neodmyslitelně spjatými s masopustem. (lv, iv)