Návštěvníci měli dobrou příležitost objevit tady lidovou tradici, která je zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Masky Slaměných, Kominíků, Židů a dalších procházely obcemi celý den.