Už v osm hodin ráno začne masopustní obchůzka v obci Vortová u Hlinska. O hodinu později vyjde na náves průvod i u jejich sousedů ve Studnici. V 11 hodin začne masopust v Morašicích, kde maškarní průvod pořádá tamní sbor dobrovolných hasičů. Začíná se u místní hospody Ve Dvoře, do níž se pak večer maškary vrátí na noční rej. Nelze opomenout ani dnešní masopust v Radčicích u Skutče nebo v Míčově Sušici.

Dva průvody masek projdou Hlinskem, kde se budou s masopustem loučit v úterý. Program začíná v 10 hodin dětským procesím a ve 14 hodin vyjde z náměstí průvod blatenských maškar. Na místním Betlémě poté proběhne masopustní obchůzka s živou hudbou. Příští sobotu oslaví masopust také ve Všeradově, a to velice časně, už od půl osmé ráno.

LUKÁŠ VANÍČEK