„Jelikož jsme se snažili, aby byl ples pro návštěvníky co nejzajímavější, rozhodli jsme se jej tematicky zaměřit na nejslavnější české filmy, především komedie. Celým večerem bude proto návštěvníky provázet jeden z nejslavnějších českých filmových princů Jan Čenský," říká Petr Sedlák z Městského kulturního klubu Hlinečan. Návštěvníci se po celou dobu mohou znenadání ocitnout v mnoha nejslavnějších scénkách z filmů Pelíšky, Slunce, seno…, Účastníci zájezdu a dalších. Světu filmu se nevyhnula ani kuchyně, proto se návštěvníci budou moci rozhodnout, zda si dají kančí se šípkovou nebo se zelím, popřípadě půlnoční prdelačku nebo jitrničku, jakou svět neviděl.

Město Třemošnice za týden pořádá svůj ples v místním kulturním domě. K tanci i poslechu bude hrát skupina HB, která se velmi líbila na loňském Hvězdičkovém plese. Krom ocenění významných osobností města Třemošnice, tanečního vystoupení dětí z místní lidové školy, bohaté tomboly a slosování vstupenek o pobyt v hotelu Jezerka, čeká hosty také hvězdné půlnoční překvapení.

Ples města Třemošnice je pořádán v rámci celoročních oslav významného výročí města 450 let od první písemné zmínky o Třemošnici. Ta pochází z roku 1564 a lze ji nalézt v Deskách zemských v dědické smlouvě Albrechta a Václava Robmhápových ze Suché, ve které bratr Albrecht zdědil mimo jiné „..dvůr třemošský s rolemi a lukami.