Návštěvníky pak potěšilo i pečlivě nastudované pásmo dětí ze zdejší mateřské školy. Děti v něm předvedly, jakým způsobem se odráží kalendářní rok v lidových zvycích a obyčejích.