Chrudimští žáci získali řadu ocenění v okresních i krajských kolech soutěží. Ti nejlepší pak postoupili do ústředních kol, kde získali tato ocenění.V komorním zpěvu získali ve své kategorii Barbora Licková a Michaela Jiráňová pod vedením učitelky Danuše Markové četné uznání. Ve hře na příčnou flétnu získala ve své kategorii žákyně Nikola Štěpánková pod vedením učitelky Šárky Hortové 3. cenu. Ve hře na pozoun získal ve své kategorii žák Richard Šanda pod vedením učitele Romana Fišera 1. cenu. „Blahopřeji žákům a jejich pedagogům k dosaženým výsledkům a k vynikající reprezentaci naší školy a města," řekl Karel Kincl, ředitel chrudimské „zušky".