První z nich je poměrně lakonicky pojmenovaná Vánoce v muzeu a návštěvníkům představí tradiční i současné předvánoční obyčeje, nebudou chybět typické výrobky, ukázky zdobení a příprav na nadcházející svátky.

V pátek začíná také výstava nazvaná Hračky pro nehodné děti. Sochař Marek Rejent původem z Proseče navazuje na tradiční výrobu dřevěných hraček svých předků, leč dávám jim mnohem novější, řekněme aktualizovanější, tón. „Jen málokteré dítě ví, kdo je husar nebo dragoun, ale zato každé je obeznámeno s existencí policistů, skinů a bezdomovců ve městech. Ovšem nemylme se, tohle jsou hračky, se kterými si nejspíš nikdo soudný nebude hrát. Série Rejentových hraček je nefalšovaná moralita," uvádí ředitelka muzea Martina Vítková.

Název dostala výstava podle slavné knihy francouzského básníka Jacquesa Preverta Pohádky pro nehodné děti. Ty jsou určeny nehodným dětem právě proto, že skrytě ukazují na nežádoucí společenské jevy a nesprávně nastavené konvence. Nehodným dítětem je pak každý samostatně uvažující čtenář, který tento záměr prohlédne a uvědomí si, v čem žijeme.

„Hračkami vychováváme své děti, to, s čím tráví svůj čas, je ovlivňuje na celý život. Dřevěné hračky byly dříve určeny spíše pro lidové vrstvy, ale dnes v záplavě globalizace a hongkongizace je dřevo vnímáno jako materiál ušlechtilý, tradiční, drahý, vzácný. Dřevěné hračky ukazují na původ ve vyšší střední vrstvě, která vychovává své děti k ekologické a mravní zodpovědnosti. A tak je u Rejenta z husara policista, z dragouna bezdomovec, z panenek to snad raději ani nebudeme prozrazovat," dodává Martina Vítková. (lv)