Zámek ve stylu raného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcela zchátralý a neobyvatelný. Jednou z nejzajímavějších částí zámecké expozice je kaple svatého Romedia.

Z rodu Thunů

„Zámecká kaple v Cholticích představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept, protože je zasvěcena v Čechách jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi z Thaur. Tento legendární poustevník je totiž patronem stavitelů zámku a kaple hrabat Thunů. Pocházel z rodu Thaurů, ze kterého pocházeli i Thunové. Bylo velkým vyznamenáním rodu, mohl-li se pochlubit světcem jako svým příslušníkem. Právě proto mu Thunové zasvětili kapli," vysvětlil Josef Raba z choltického zámku.

Uctívání svatého Romedia je vázáno výlučně na jeho vlast a území jeho činnosti. Choltice jsou zcela ojedinělým případem, kdy se jeho kult přenesl daleko od jeho vysokohorského domova, v tomto případě do Čech, kde mu byla věnována svatyně, která svou nádherou a přepychem předčí všechna lidově prostá kultovní místa, nacházející se v Tyrolsku.

Pokud by byl někdo unaven historií, může se projít v choltické oboře, která je přírodní rezervací.

„Choltická obora byla založena v 16. století a přírodní rezervací se stala v roce 1992. Rozkládá se na ploše 69 hektarů. Jde o ekologicky pestré a morfologicky členité území s miniaturním kaňonem potoka a s hnízdišti vodního ptactva. Nachází se zde soustava rybníků, 26 druhů jehličnanů a 70 druhů listnatých stromů," konstatoval Josef Raba.

Hospůdka roku

A pokud bude někdo z návštěvníků po prohlídce zámku a procházce po oboře unaven, může se občerstvit v Zámecké restauraci. Ta v roce 2011 získal titul Hospůdka roku. Restaurace má krytou zahrádku, která je v provozu za každého počasí a je situovaná v zámeckém parku. Na své si přijdou i děti, které zde mají svůj koutek.
A pokud by byl některý z návštěvníků hodně vytrvalý, mohl by si počkat do pozdních večerních hodin na vyhlášenou diskotéku v zámeckém music clubu.

OTEVÍRACÍ DOBA

Zámecká expozice I
(interiéry jižního křídla zámku a kaple svatého Romedia)
- květen, červen, září, říjen – sobota a neděle od 10 do 17 hodin
- červenec, srpen – pátek, sobota a neděle od 10 do 17 hodin
Vstupné: dospělí – 40 korun
děti, studenti, ZTP – 20 korun

Zámecká expozice II
(Svět zážitků nejen pro děti)
- květen, červen, září – sobota, neděle a svátky od 10 do 17 hodin
- červenec, srpen – denně od 9:30 do 17 hodin

(dub)