"Kdy začneme s rekonstrukcí, to zatím nikdo neví. Důvod je velice prostý nejsou peníze. Areál opravit potřebuje, podepsala se na něm ta léta bez údržby, ale zatím se neví jak a kdy. Máme už vypracovaný projekt, ale ten už je zastaralý. Vznikl někdy před osmi až deseti lety, takže jej budeme muset přepracovat a zaktualizovat a také sehnat nové stavební povolení. Jenže, opět to všechno vázne na financích.

Dětské hospodářství sloužilo jako edukační centrum, kde se zámecké děti knížete Auersperga učily hospodařit. Každý měl svoje políčko a nářadí. To, co děti samy vypěstovaly, následně prodávaly na zámek tátovi a plodiny se pak konzumovaly v zámecké jídelně. Tím potomci získali představu ho hodnotě peněz. Na téhle zmenšenině venkovského statku se tak děcka učila hospodaření, základům ekonomiky a také jak být dobrým hostitelem. Pochopila, co to znamená být sedlákem.

Osobně si představuji, že by areál po rekonstrukci mohl fungovat přesně jako za knížecích časů. Opět to ale souvisí s nedostatkem peněz. Zároveň je problém v tom, že zámecký park je nekontrolovatelně přístupný 24 hodin denně. Každý si tam v uvozovkách může dělat, co chce."

LUKÁŠ VANÍČEK