Od 19 hodin pak Mikuláš s andělem a čertem sestoupí z nebeských výšin a budou rozdávat bonbóny a povídat si s dětmi v herně muzea. Je možné přihlásit se v MLK telefonicky na čísle 469 620 310 nebo osobně a rezervovat si čas nadílky, který návštěvníkovi nejvíce vyhovuje. Vstupné je 90 Kč na osobu, příplatek za nadílku činí 100 Kč za rodinu či skupinu.