Poté začne volná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí za přítomnosti P. Jiřího Heblta a P. Tomáše Kvasničky, kteří budou k dispozici k osobnímu rozhovoru a k modlitbě na vaše úmysly.

Modlitba růžence je naplánována na 17.30 hodin, od 18 do 19 hodin se bude konat pravidelná mše svatá.

„Kříž - bolest, modlitba, láska“. To je téma zamyšlení P. Jiřího Heblta nad tajemstvím Kristova kříže v životě dnešního člověka. Začátek je v 19.15 hodin.
„Ikonografie kříže“ – přednášku Dr. Tomáše Pavlíka o ikonografii nejdůležitějšího křesťanského symbolu si mohou návštěvníci kostela vyslechout od 21. hodiny.

O hodinu později začne zamyšlení P. Tomáše Kvasničky, vězeňského kaplana, nad skutečností kříže za zdmi vězení. Nese název „Vězení jako kříž“.
Úderem 23. hodiny si mohou zájemci prohlédnout kůr a poslechnout si ukázky varhanní hudby. Průvodcem bude Tomáš Židek, který pohovoří o královském nástroji a svůj výklad doplní hrou.

Chrudimskou Noc kostelů 2011 ukončí čtvrt hodiny před půlnocí závěrečná modlitba s požehnáním městu Chrudim.

Na závěr zazní chvalozpěv Te Deum a státní hymna.

Program Noci kostelů 27. května 2011

16:45 17:00 Vyzvánění zvonů
Zahájení Noci kostelů v Chrudimi
17:00 17:30 Volná prohlídka kostela
17:30 18:00 Modlitba růžence
18:00 19:00 Bohoslužba
Pravidelná mše svatá
19:15 20:00 Kříž - bolest, modlitba, láska
Zamyšlení P. Jiřího Heblta nad tajemstvím Kristova kříže v životě dnešního člověka
21:00 21:45 Ikonografie kříže
Přednáška Dr. Tomáše Pavlíka o ikonografii nejdůležitějšího křesťanského symbolu
22:00 22:45 Vězení jako kříž
Zamyšlení P. Tomáše Kvasničky, vězeňského kaplana, nad skutečností kříže za zdmi vězení.
23:00 23:45 Prohlídka kůru s ukázkami varhanní hudby
MgA. Tomáš Židek hovoří o královském nástroji, výklad doplňuje hrou.
23:45 24:00 Závěrečná modlitba
Zakončení dne ztišením a modlitbou. Požehnání městu Chrudim. Na závěr zazní chvalozpěv Te Deum a česká státní hymna.

Možnost rozhovoru s knězem: P. Jiří Heblt a P. Tomáš Kvasnička budou k dispozici k osobnímu rozhovoru a k modlitbě na vaše úmysly.

Malé občerstvení v sakristii
Další kostely na Chrudimsku, které se zapojí do akce:

Bojanov, kostel sv. Víta
Heřmanův Městec, kostel sv. Bartoloměje
Hlinsko, modlitebna ČCE
Chrast u Chrudimě, kostel Nejsvětější Trojice
Chrudim, kostel Českobratrské církve evangelické
Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Krouna, kostel Českobratrské církve evangelické
Luže, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži
Luže, kostel sv. Bartoloměje
Proseč u Skutče, kostel sv. Mikuláše
Seč, kostel sv. Vavřince
Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Slatiňany, kostel sv. Martina