Východočeské redakce Deníku měly na prestižní novinářské soutěži PL-CZ Local Press Award, která vyvrcholila, předešlý víkend, svého zástupce.

Mezi desítkami polských a českých novinářů se dostala do finále šéfredaktorka Chrudimského deníku Romana Netolická.

Její rozhovor s Marií Jeřábkovou, která společně se svou sestrou Jarmilou přežila kruté vypálení obce Ležáky v roce 1942, zaujal odbornou porotu složenou z renomovaných zástupců české i polské žurnalistiky, mediálního trhu a mediální vědy. Článek s názvem „Náš tatínek se šel sám udat, aby zachránil Včelákov" se tak ocitl na nominační listině a Romana Netolická si jela do Varšavy převzít diplom i knihu, jež vznikla z finálních soutěžních příspěvků.

„Mám radost, že se příběh sester Šťulíkových a forma rozhovoru s Marií Jeřábkovou odborné porotě líbily a měla jsem tu čest reprezentovat Deník v zahraničí společně se svými kolegy ze Sokolovského deníku Milanem Hlouškem a Filipem Titlbachem. Lokální žurnalistika má na mediálním trhu významnou pozici a já osobně účast ve finále česko-polské novinářské ceny vnímám jako významnou událost v mé novinářské práci," řekla Romana Netolická, která pracuje v Deníku již osmnáct let.

REDAKTOŘI Sokolovského deníku Milan Hloušek (vpravo) a Filip Titlbach převzali v polské Varšavě žurnalistická ocenění. Právě redaktoři Sokolovského deníku Hloušek a Titlbach získali hlavní cenu v kategorii Místní historie, kultura a kulturní dědictví, a to za článek „Eva Erbenová ve čtrnácti letech uprchla z pochodu smrti, její maminka útrapy nepřežila".

Redaktoři českého regionálního Deníku bodovali i ve čtenářském hlasování, v němž skončili druzí za článek „Pusťte sestry domů, volal dav." 

Krátce o soutěži

• Organizátorem soutěže PL-CZ Local Press je Fond Press Club Polska jedna z nejdůležitějších novinářských organizací, zastřešující novináře v Polsku i zahraničí.

• Českým partnerem je Syndikát novinářů ČR dobrovolné profesní sdružení novinářů, jež se aktivně angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

• Prioritou společného projektu je utužení polsko-českých vztahů v oblasti společenské, kulturní i hospodářské, a to prostřednictvím konkrétních námětů, které si novináři volí pro své články z oblasti každodenního života příhraničních oblastí regionu. To může mimo jiné vést k většímu zaujetí pro aktuální otázky současného vývoje celé Evropy.

V soutěži porota hodnotila články v těchto kategoriích:

• místní politika a instituce

• místní ekonomika

• místní sociální problémy

• místní historie, kultura, kulturní dědictví

• místní audio nebo video nahrávky

• Cena čtenářů na základě hlasování na webových stránkách