O zajímavé informace není v knize nouze. V devatenácti kapitolách si každý přijde na své. První část knihy se v devíti kapitolách zabývá počátky osídlení, obdobím středověku a následně obdobími let 1648 1849 a 1850 1918. Posléze věrně líčí dobu první republiky a protektorátu a v navazujících kapitolách popisuje roky od osvobození k sametové revoluci.

Druhá část knihy o víc než 400 stránkách obsahuje deset tematicky zaměřených kapitol. Poutavým čtením jsou například ty líčící hospodářský vývoj nebo hudební kulturu. Podrobně zpracovány jsou kapitoly o spolcích, náboženském životě a významných architektonických památkách. Zajímavé jsou medailonky osobností, o které Skuteč ve své historii neměla nouzi