Ubývá svědků, kteří se s námi mohou podělit o své prožitky z věznění v koncentračních táborech nacistického režimu. Doba nacismu a války ztrácí své přímé účastníky. Je ale stále více těch, kteří o utrpení obětí i o existenci a funkci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo popírají. Na hrůzy, jimiž musely oběti holocaustu projít, se nesmí zapomenout a historická skutečnost musí zůstat v povědomí veřejnosti.

K připomenutí světového dne holocaustu se například vedle Plzně a Pardubic připojilo i Hlinsko. Ve čtvrtek se v divadelním sále zdejšího Multifunkčního centra uskutečni série přednášek historika Vojtěcha Kyncla pro školy i veřejnost s názvem „Oběti Osvětimi a popírači holocaustu".

Přednáška doplněná řadou archivních fotografií a filmových záběrů, je rozdělena do dvou částí. V úvodu představí pozvaný pamětník své prožitky z doby svého věznění v koncentračních táborech v Osvětimi, Dachau, Mauthausenu, Buchenwaldu a dalších. Ve druhé části seznámí Vojtěch Kyncl s přístupem evropských států k připomínání holocaustu a genocidy i popírání nacistického vraždění, které skončilo velkými soudními spory ve Velké Británii i Spojených státech amerických. Větve mezinárodní organizace popíračů sahají i do České republiky.