Tento významný český umělec, klavírista, který je několikanásobným laureátem domácích i mezinárodních soutěží, účinkoval s velkými úspěchy v mnoha zemích Evropy, v Japonsku a Egyptě. V Chrudimi mimo hudby J. B. Foerstera, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka uvedl Tomáš Víšek Sonátu pro klavír Jaroslava Doubravy.

Tato skladba pochází z krutého období českých dějin. Vznikla v době protektorátu a trvale patří k nejlepším klavírním dílům minulého století. Vyjadřuje umělecký vzdor proti zvůli a porobě národa a Jaroslav Doubrava v ní vyjádřil svůj nesouhlas s tehdejším krutým útiskem a nesvobodou národa.

Umělec Tomáš Víšek po ocenění publika přidal skladbu z díla Antonína Hniličky a završil tak symbolicky letošní Chrudimský rok hudby, v němž jsou oslavováni dva významní čeští hudební skladatelé, Jaroslav Doubrava a Antonín Hnilička.

V předvečer 100. výročí narození chrudimského hudebního skladatele Jaroslava Doubravy proběhla v přednáškovém sále Muzea přednáška o jeho díle. Přednášel český muzikolog Jaromír Havlík, vedoucí katedry teorie a dějin hudby na pražské AMU.

Poutavý a zasvěcený výklad o hudebním díle Jaroslava Doubravy doplňoval přednášející zvukovými ukázkami nahrávek od předních českých hudebníků a hudebních těles. Mimo jiné zazněl i nádherný tenor Rudolfa Vonáska, sólisty opery Národního divadla v Praze. Pěvec, jehož ostatky jsou uloženy na hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže, patří rovněž do umělecké rodiny Doubravových.

V sobotu 25. dubna se u hrobu Jaroslava Doubravy na hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže konal pietní akt, kterého se zúčastnili zástupci města v čele se starostou Janem Čechlovským, soubor Salvátor a rodina Doubravových. S projevem vystoupil Tomáš Židek.

Po poctě u hrobu následoval koncert pěveckého sboru Salvátor v kostele Povýšení sv. Kříže. Na programu byla díla A. Hniličky, J. B. Foerstera, B. Martinů a dalších.

Na závěr promluvila dcera Jaroslava Doubravy Jarmila Doubravová, vysokoškolská pedagožka. Poděkovala za vzpomínkové akce k 100. výročí narození Jaroslava Doubravy, které Město připravilo významnému rodákovi v rámci Chrudimského roku hudby.