Přítomní se mohli ponořit do krásných muzikálových melodií, které zazpívala nejen paní Mašková, ale pozvala si pro zpestření programu děti z místní základní umělecké školy a jako host vystoupila též Lenka Čermáková Kosinová, která je rovněž absolventkou konzervatoře Jana Deyla v Praze. Všichni účinkující nám rozdávali svou lásku krásnou hudbou a naladili nás krásnými tóny do přicházejícího adventu.

Ivana Hronová