Pečlivě oblečeni, zachumláni v šálách a s čepicemi na hlavách, si to tentokrát všichni společně namířili na procházku ke Spolkovému domu. Na cestě je kromě známé mikulášské trojice doprovázelo i cinkání zvonečků, kteří si mnozí nesli s sebou.

Vytrvalé zvonění na chvíli dokonce zaplašilo i pomalu se snášející sněhové vločky.