„To se setkalo s nemalým zájmem návštěvníků. Mnozí byli inspirováni pořadem České televize Toulavá kamera, natočeným v prostorách prosečské expozice i v nedaleké Pivnické rokli,“ uvádí Jan Řebíček ze Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Jako vyvrcholení úspěšné sezóny pořádala obec „Den řemesel v Proseči“. Akce se vydařila, prezentovalo se 11 řemeslníků včetně řezbářů a dýmkařů z Prosečska. Podívat se přišlo na sedm set návštěvníků.