Nejprve prošly Hlinskem děti, odpoledne se masopustní veselice odehrála na Betlémě.