Veškerý výtěžek z jejich benefičního matiné byl věnován , v rámci veřejné sbírky, na vybudování bezbariérové zahrady nejen pro klienty Domova seniorů Drachtinka. Zcela vyprodaný a mimořádně úspěšný koncert uspořádal pod záštitou Města Hlinska Domov seniorů Drachtinka ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hlinsko.