Účinkoval pěvecký sbor Nahoboj, v jehož podání zazněly skladby Antonína Dvořáka, W. A. Mozarta či Girolama Frescobaldiho.