Kdo byli Romeo a Julie jsme věděli už od svých raných dětských let. Oba se milovali i přes to, že jejich rodiny byly znepřátelené. Ve své lásce však nezvítězili a raději oba zemřeli. Podrobnosti jejich vztahu a životního konce jsme se však dozvěděli až prostřednictvím realizace projektu nazvaného „Romeo a Julie očima žáka základní školy“.

V polovině září 2008 vyhlásilo Ministerstvo školství naší republiky projekt na podporu jazykového vzdělávání se zaměřením na čtení v cizích jazycích. Tento projekt obsahoval kromě čtení v cizích jazycích i přípravu na závěrečné divadlo, které mělo být vrcholem tohoto projektu. Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi jako jedna z mála škol v České republice obdržela dotaci na tento projekt, který paní učitelky společně se žáky začaly ihned realizovat. Dotace byla mimo jiné použita na nákup česko-anglických a česko-německých slovníků a knižního vydání románu Romeo a Julie v německém a anglickém jazyce.

Žáci byli nejprve rozděleni do dvou skupin - anglické a německé. Anglická skupina pracovala na románu v anglickém jazyce a německá skupina pracovala na tomto románu v německém jazyce. Poté předaly paní učitelky žákům v prosinci 2008 informace k tomuto projektu i s knižním vydáním románu Romeo a Julie. Žáci si v jednotlivých skupinách rozdělili pasáže, které si měli nastudovat přes Vánoce a přes leden a únor roku 2009. Dále měli žáci za úkol zpracovat si slovní zásobu dané pasáže a sepsat potřebné rekvizity a v hodinách výtvarné výchovy si vyrobili kulisy. V dubnu potom následovaly dva dny, kdy si nejprve rozdělili role a potom pracovali už na samotné divadelní hře. Ta se hrála v obou jazycích.

Projekt se u žáků zpočátku setkal s nedůvěrou, neboť se domnívali, že příprava na sehrání divadla bude náročná a i texty, které byly k dispozici, byly poměrně náročné. Postupem času však dostali žáci lehčí vydání tohoto románu, tudíž byla práce o něco jednodušší.

Po projektových dnech již žáci jen v několika hodinách cvičili detaily a připravovali se na samotné vystoupení. Žáci také vyhotovili pozvánky a plakáty, které vylepili po škole. „Den D“ byl stanoven na 27. dubna v 17:00 hodin.

Poslední přípravy proběhly bez problémů a tak se v onen den mohlo hrát. Nejprve se v jídelně Základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi představila se svým pojetím tohoto dramatu německá skupina a po ní následovala skupina anglická. Bylo opravdu na co koukat. Každá ze skupin pojetí hry pojala po svém, i když u německé skupiny se někdy od originálu lišilo jen mírně. Anglická skupina více improvizovala. Jejich výstup byl o něco kratší, ovšem zpestřením celé hry byl spor mezi Metalem a Hip Hopem jako představiteli znesvářených rodin Monteků a Kapuletů. Obě divadelní představení byla velice originální, nenapodobitelná a zábavná.

I když zpočátku žáci neprojevovali nadšení z toho, že by měli více rozvíjet své jazykové schopnosti, nakonec se do divadelních her vložili s velkým zapálením. Při zkouškách zažili spoustu legrace a odlišnost jazykového projevu nakonec byla jen zajímavým zpestřením. Do svého života si ponesou zkušenost, že není třeba se obávat neznámého a složitého, neboť je možné se nejen obohatit zkušenostmi, ale i prožít spoustu zajímavých a veselých zážitků.


Miloš Soukup,
žák IX.B ze ZŠ Dr. J. Malíka Chrudim