Posluchačům se představil Břízův chrámový sbor z Kameniček a sólistka Iveta Novotná.