Návštěvníci ve zcela zaplněné synagoze v Heřmanově Městci ocenili vysokou úroveň hráčů orchestru a profesionální provedení skladeb. Orchestr je složen většinou z amatérských hudebníků z Heřmanova Městce a okolí a zaměřuje se na úpravy vážné hudby, hudbu filmovou i muzikálovou. Navazuje na bohatou historickou tradici města. „Velký dík za krásný zážitek patří vedoucímu orchestru Pavlu Starému a všem členům," řekl Otakar Volejník, místostarosta města.