Křtem nového DVD o chrudimských kronikách a představením Stručných průvodců po památkách byl v sobotu ráno zahájen Den otevřených dveří památek. Na slavnostním aktu nechyběli představitelé radnice a dostavila se i „novopečená“ královna věnného města Chrudim Tereza Tycová.

Státnímu okresnímu archivu se podařilo do „dévédéčka“ shromáždit soubor kronik, které vznikaly ve městě v rodinách, spolcích, továrnách nebo zájmových organizacích. „Je za tím spousta práce, jde skutečně o ojedinělé dílo,“ míní místostarosta města Pavel Kobetič, který se při oficiálním křtu chopil úvodního slova.

Zdarma se na náměstí rozdávaly útlé knížečky s názvem Stručný průvodce. Sestavil je přes prázdniny starosta města Jan Čechlovský za použití grafiky a kreseb výtvarníka Jiřího Sávy. Podkladem se mu staly texty historiků Jana Frolíka, Pavla Kobetiče, Tomáše Pavlíka a Ivo Šulce. Starosta v publikaci provází turistu po městě krok po kroku, upozorňuje ho na jednotlivé stavby a jiné chrudimské pozoruhodnosti.