Vystoupí na něm kromě Rubeše také všechny aktivní sbory města: MŠ Poršova, Obce Ležáků, sbory ze ZŠ Smetanova i ZŠ Komenského,Gymnázia SŘMR a Cantando při ZUŠ V. Nováka. Připojí se také sbor SeniorCentra ve Skutči Radost.