Během srpna a října 2007 podnikla spolu s 30 vědci ze světa plavbu 16 000 km ledoborcem Polární hvězda.

Posluchači přednášky se také dozvěděli, že Česká republika má svoje moře pod Mexikem o velikosti 75 000 kilometrů čtverečných.