Celá oslava naší MŠ začala nádherným koncertem smyčcového orchestru ZUŠ Chrudim pod vedením učitele Pavla Drábka ve vestibulu Muzea. Příchozí hosté byli přivítáni vskutku slavnostně honosnými tóny klasické hudby mladých umělců ZUŠ. Při vstupu do sálu Muzea si nešlo nepovšimnout také krásné výzdoby laděné do fialových tónů včetně stolů a živých květinových dekorací.

Ples byl zahájen slavnostní fanfárou žesťových nástrojů žáků ZUŠ Chrudim opravdu velkolepě. Po úvodních proslovech vedoucí odboru školství ing. Jany Stehlíkové a chrudimského starosty Mgr. Petra Řezníčka začala přehlídka společenských šatů předškolních holčiček z naší školy. Program plesu byl velice pestrý a bohatý, snad nebyl nikdo, kdo by se zde nudil. Mezi tancem rodičů, dětí, zaměstnanců MŠ a dalších hostů byla k vidění tři předtančení žákyň tanečního oboru ZUŠ, barmanská show a vrcholem programu bylo vystoupení pěveckého sboru Klíček „Červená Karkulka". Pro sál plný přítomných hostů hrál orchestr ZUŠ Chrudim pod vedením učitele Jaroslava Vašíčka a ředitele Karla Kincla a hudební skupina Akcent Chrudim.

Všichni zúčastnění se výborně bavili po celou dobu plesu, který byl ukončen ve 20.00 hodin. Velice dojemné bylo setkání s bývalými zaměstnanci školy, kteří pracovali v naší mateřince i přes čtyřicet let a jimž se dostalo poděkování za jejich celoživotní práci pro české školství a byl jim předán květinový dárek. Ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová zároveň vyjádřila svůj dík současným zaměstnancům školy, sponzorům a rodičům.

Většina našich hostů se shodla na tom, že i když byl tento školní ples první, určitě by neměl být poslední.

Za MŠ Sv. Čecha PhDr. Radka Melicherová a Ivana Benešová