Děti se tak mohou naposledy vydovádět, než v září opět zasednou do školních lavic. Atrakce v neděli neodjíždí a zůstavají i v pondělí, kdy se slaví posvícení.