Zde budou mít všichni návštěvníci možnost vidět i obraz malíře, grafika a rovněž chrudimského rodáka Ivana Baboráka. Obraz nese název „Pocta panu Josefu Resselovi“ a je prvním kamínkem mozaiky, kterou chce Ivan Baborák poskládat z deseti až dvaceti chrudimských osobností, které se výrazně zapsaly do historie města. Osobností, které jsou možná trochu opomíjeny a zapomenuty, ale na které by Chrudimáci mohli být stejně pyšní, jako na Josefa Ressela.

Mám Chrudim rád

„Napadlo mě, že i já bych mohl něčím přispět k letošnímu výročí Josefa Ressela. Současně tento obraz zapadá do mého projektu, který už nějakou dobu nosím v hlavě. Rozhodl jsem se namalovat cyklus obrazů vybraných chrudimských osobností. Ve stejném formátu i rámu, ve stejném výtvarném pojetí. Padesát let ve městě žiji a chci pro Chrudim něco udělat. Mám tohle město rád,“ vysvětluje svůj záměr Ivan Baborák.

Mezi osobnostmi, které chce malovat, bude pravděpodobně Samuel Václav Hataš, který zavedl Salvátorský kult a zasloužil se o veřejné uctívání obrazu sv. Salvátora, a malíř Matouš Radouš, jehož tvorba představuje vrchol závěrečné fáze knižního a epitafního českého malířství.

Kvalita chce čas

Na obraze Josefa Ressela pracoval Ivan Baborák téměř tři měsíce a dodává: „Není to jen o namalování obrazu, to jsou tak dvě třetiny celé práce. Chci převyprávět i životní příběhy těchto lidí a najít potřebné informace, je časově nesmírně náročné. Mluvím s historiky, hledám v archivech, muzeích. Osobnosti na mých obrazech bude provázet kniha o jejich životě.“

Kvalitní práce potřebuje dostatek času a Ivan Baborák odhaduje, že tento projekt dokončí v horizontu několika let. Zároveň je to finančně náročné, a tak věří, že najde podporu města, institucí i chrudimských podnikatelů a občanů a počítá s tím, že na rámy obrazů umístí měděné cedulky se jménem firmy či jednotlivce, který na obraz finančně přispěje.

Martina Šťastná