S absolventem Katolické teologické fakulty v Praze se přišly rozloučit desítky kněží v čele s královéhradeckým světícím biskupem Josefem Kajnekem. Po bohoslužbě kráčel průvod skutečským náměstím za autem s rakví, jež převezlo ostatky Jana Hromádka do Prahy. Tam byly v neděliuloženy do salesiánského hrobu.