Na svém posledním jednání o rušení poplatků rozhodovala rada města, která tento bod doporučila zastupitelstvu ke schválení. Pokud se tak stane, vyhláška bude zrušena a Chrudim ročně přijde asi o sto padesát tisíc korun. „Pořadatelé neodvedou městu nic a budou tudíž moci investovat do zlepšení organizace či uspořádat více akcí“ míní místostarosta města Roman Málek.

Chrudimské zastupitelstvo za dva týdny bude schvalovat znění hned několika obecně závazných vyhlášek. Ve velké většině se nemění, jen jsou „smrštěny“ do jednoho textu. „Podíváte–li se například na naše webové stránky, najdete pod jednou vyhláškou hned několik aktualizací a příloh. Chceme je sjednotit vždy do jednoho textu, aby se v něm mohli občané orientovat,“ vysvětluje starosta města Jan Čechlovský.

Například ve vyhlášce o veřejném pořádku a čistotě města ale dochází k významné změně. Pokud bude schválena, radnice bude povolovat různé akce i na samém okraji města, což se dosud týkalo pouze centra. „Chceme mít přehled nad tím, co se děje. Potom se podle našeho názoru sníží i počet stížností na rušení nočního klidu,“ dodává starosta města.

Zvedne vyhláška o zrušení poplatků počet kulturních akcí? Hlasujte v anketě.