Tento soubor byl založen roku 2006, kdy se z malého komorního houslového uskupení rozšiřoval o ostatní smyčcové nástroje a v současné době sdružuje mladé talentované hudebníky z celého Hlinecka. Na krajských i celostátních soutěžích se pravidelně umisťuje na předních místech, v jeho repertoáru jsou skladby od období baroka až po současnost.

Tento široký záběr orchestru zazní i v Kameničkách – L. v Beethoven, G. F. Händel, J. Brahms, J. S. Bach, F. Lehár, H. Mancini, E. Morriconi, E. Presley, J. Šlitr a další.