Jednalo se o děti narozené od srpna do listopadu loňského roku. Novými občánky jsou Eliška Vojáčková, František Mrkvička, Monika Kaplanová, Karolína Kodýmová, Nelle Kyprá, Nelly Bořilová, Filip Kucharík a Vanesa Podroužková. Slavnostní obřad doplnily svým vystoupením i děti z místní mateřské a základní školy. Mezi občany obce přivítala prcky starostka obce Bohuslava Čepová, vítání připravily členky kulturní a sociální komise. Na závěr se rodiče a příbuzní zapsali do pamětní knihy, maminkám byla předána kytička a dětem na památku malé dárky.