Více než 150 různých exponátů Knihy knih v šestnácti jazycích pro dospělé, mládež i děti si do zítřka návštěvníci mohou prohlédnout v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I. Kromě dvou nejstarších biblí z roku 1549 a 1556 se na výstavě představuje například bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Melantrichovy bible nebo ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořený politickým vězněm v roce 1958. Součástí výstavy jsou mapy, zpěvníky, zajímavé studijní materiály a komentáře. Zájemci navíc budou mít příležitost pohovořit si s organizátory a duchovními. Zájemcům o pochopení obsahu bible budou představeny různé možnosti od samostudia až po vzdělávací internetové kurzy.