Na děti čekalo deset stanovišť, kde jim pohádkové bytosti zadávaly různé úkoly. Celkem se rozdalo 120 soutěžních kartiček, za kterou děti mohly dostat párek v rohlíku a pití. Akci pořádal místní Červený kříž.

Pohádková země ožila v Bítovanech.

(lv)