Program pro všechny věkové skupiny začíná v Expozici vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, kde se děti, z výkladu uzpůsobeného jejich věku, dozvědí spoustu zajímavých informací. Žáci základních a středních škol dále pracují s pracovními listy a hledají odpovědi na otázky přímo v masopustní expozici. Žákům středních škol je promítnut i krátký dokument přibližující průběh masopustních obchůzek. Pro děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol je připravena výtvarná dílna. V rámci této části programu, který se odehrává v nově zrekonstruovaném domě č. p. 178, se děti učí taneček turků, vyrobí si jednoduchou loutku znázorňující některou z tradičních masek a vyzkouší si obchůzku. Každá skupina si navíc odnáší další materiály pro práci ve škole.

Program se setkal se zájmem škol z celého Pardubického kraje, především mateřské školky této nabídky využily. Doposud se tohoto programu zúčastnilo téměř čtyři sta dětí. Podrobnosti zájemci naleznou na stránkách www.vesely-kopec.eu