Na Veselém Kopci se návštěvníkům představí 15 oceněných řemeslníků z celé ČR. Předvedou svoji zručnost i výrobky. Program věnovaný 35. výročí založení SLS Vysočina je připraven ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Začíná se v devět hodin. Odpoledne vystoupí v muzeu souboru Vysočánek z Hlinska.