Restaurátory jsme zastihli při obnově dřevěné truhly, restaurování výšivek nebo nově objeveného katovského meče. „Zkoumání je v začátku. Meč byl nalezen v Chrudimi a dosud není podroben odborné analýze. Pokud správně vidíme letopočet, pochází pravděpodobně z roku 1441,“ informuje ředitelka Regionálního muzea Milena Burdychová.

Další snímky ukazují restaurátorské práce, kterým pomáhá nový mikroskop schopný do detailů rozeznat různé materiály. Pracovníci muzea v těchto dnech pokračují i v katalogizaci odborné a sbírkové knihovny, údaje poskytují do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna v Praze.