Městská kulturní komise slavnostně zahájila výstavu obrazů malířů Zdeňka Sejčka staršího a Filipa Milinovského v místní Galerií Antonína Chittussiho. Místostarostka města Ronova Hana Culková přivítala při vernisáži v galerii ředitelku Městského muzea v Čáslavi Soňu Dedikovou, akademického malíře Zdeňka Sejčka a další hosty.

Soňa Dediková při slavnostním zahájení mimo jiné uvedla, že krajina pod Železnými horami, Běstvina, Ronov a údolí řek je velkou inspirací pro malíře krajináře, jako byl Antonín Chittussi, Antonín Slavíček a nebo Jindřich Průcha a mnoho dalších. Poté se slova ujal malíř profesor Zdeněk Sejček starší. „Vzpomínám s velkým pohnutím na svého bývalého prvního profesora Filipa Milinovského, jenž dojížděl do Ronova, naučil nás držet štětec a dívat se na krajinu, a na Josefa Bláhu, se kterým jsem procházel okolní krajinu a maloval,“ uvedl mimo jiné na zahájení výstavy.

„Městečko na dlani“ je známo mnoha významnými rodáky a mezi ně patří současný malíř, výtvarný pedagog, spisovatel, akademický malíř, profesor Zdeněk Sejček. Narodil se ve Žlebech a v současné době bydlí v Ronově. Po středoškolských studiích vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova, kde jeho profesorem byl třeba Cyril Bouda a další. Zabýval se dějinami umění jako teoretik a zaměřuje se na generaci malířů Železných hor, jako je třeba Jindřich Průcha. I ve vysokém věku zůstává aktivní, věnuje se malbě, kresbě a grafice. Jeho díla obohacují sbírky v Národní galerie v Praze a v dalších galeriích, ale i u soukromých sběratelů.

Další z vystavovatelů v galerii je Filip Milinovský, narodil se v dubnu 1886 poblíž Náchoda. Vystudoval elektroinženýrství na Vysokém učení technickém v Praze. Malbu studoval soukromě u Adolfa Liebschera a byl absolventem předních pařížských uměleckých škol. Byl vynikajícím malířem a grafikem a stal se členem pražského výtvarného spolku Mánes. Maloval krajinu v impresivním vidění, zátiší, podobizny, ale také polní květiny. Hodně cestoval, ale do Ronova se rád vracel a byl jeho stálým návštěvníkem. Milinovského obdiv ke krajině Železných hor sdílela celá řada malířů a umělců, např. V. Skála, M. Pačová, V. Nedbal a mnoho dalších. Jeho díla jsou známá ve světě i ve zdejším kraji a okolí.

Výstava obrazů malířů Železných hor Filipa Milinovského a Zdeňka Sejčka je otevřena v Galerii Antonína Chittussiho v Ronově od pátku do neděle (od 10 do 17 hodin), až do 28. srpna.

Pavel Kalina