Čeká vás vystoupení pěveckých a hudebních souborů, muzikantů a zpěváků, tanečníků, také výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Chrudim, práce s hlínou a ukázky točení na kruhu či prohlídka školy.

Zahrát si můžete na hudební nástroj, který si s sebou přinesete, vítáni jste i s buchtami, sušenkami a vuřtem v kapse, pití a oheň budou připraveny na místě, čajíček uvaří čajovna Luna.

V případě nepříznivého počasí jste zváni na výstavu výtvarného oboru a prohlídku školy.