V pátek 8. ledna se uskuteční setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce bude zahájena pietní vzpomínkou a kladením věnců na pardubickém popravišti u Památníku Zámeček. Na ni naváže hlavní program, který bude probíhat v hotelu Zlatá štika, kde se vedle hudebního vystoupení a informací od renomovaných historiků představí putovní výstava Zapomenuté Javoříčko.

Účast na setkání potvrdil předseda Sněmovny Miloslav Vlček, velvyslanci Ruské federace, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. Za Pardubický kraj se zúčastní náměstek hejtmana Roman Línek. Mezi 140 hosty nebudou chybět přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké tragédie, lidické děti i ženy, přední historici, předsedkyně ÚV ČSBS Anděla Dvořáková, primátor Kladna Dan Jiránek, velitelé posádek Praha a Pardubice, starostové vypálených obcí.

Součástí programu bude rovněž přistoupení Nového Malína, založeného přeživšími občany Českého Malína vypáleného na Ukrajině, k Memorandu o spolupráci vypálených obcí. To uzavřely 2. března 2009 Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština a Památník Lidice. Cílem memoranda je prohloubení spolupráce mezi vypálenými obcemi na území ČR.

Paravýsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto operačních skupin se 27. května 1942 zúčastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu. Ale v okolí Pardubic to nebyl čin jediný. Čtyři desítky pardubických občanů zaplatilo svoji pomoc životem.

Program akce:

14.00 – 14.30 Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku za účasti pozůstalých a hostů, doplní projev předsedy PS PČR Miloslava Vlčka. Hudební doprovod zajistí dětský dechový orchestr ZUŠ Skuteč

14.40 – 15.00 Přesun účastníků do hotelu Zlatá štika

15.00 – 15.15 Přivítání účastníků pořadateli

15.15 – 15.25 Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Skuteč

15.55 – 15.35 Úvodní slovo předsedy PS P ČR Miloslava Vlčka
15.35 – 15.40 Vystoupení náměstka hejtmana Romana Línka

15.40 – 15.45 Zdravice Jany Bobošíkové
15.45 – 15.50 Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Skuteč
15.50 – 16.00 Přistoupení Nového Malína k Memorandu vypálených obcí
16.00 – 16.10 Příspěvek historika pplk. Eduarda Stehlíka
16.10 – 16.20 Příspěvek historika Vojtěcha Kyncla
16.20 – 16.25 Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Skuteč

16.25 – 16.30 Ukázky z nové knihy „Láska a smrt na potoce Ležák“ čte Josef Somr

16.35 – 17.45 Prohlídka výstavy „Zapomenuté Javoříčko“

17.45 Předpokládané ukončení akce.