Kromě pečení chleba, malovaných perníčků nebo lahodných posvícenských koláčů tu byla k vidění i některá další řemesla například v podání veselokopeckého dráteníka Mirka Hejduka. Posvícení doprovázel i malý jarmark a nechyběla ani folklorní vystoupení, například v podání dudáků nebo hlineckého souboru Vysočan.