„Téma letošního programu navazuje na výstavu, kterou si mají všichni návštěvníci možnost prohlédnout ve statku z Mokré Lhoty. Vedle tohoto hlavního tématu je prostředí Veselého Kopce doplněno o další ukázky tradičních řemesel. Tímto programem bychom rádi v mladé generaci podpořili zájem o historii, především historii regionální. Využíváme k tomu netradiční formu, kdy účastníci programu plní různé úkoly a sami odhalují drobná tajemství ukrytá v minulosti,“ uvádí ředitelka SLS Vysočina Ilona Vojancová.

Mladí návštěvníci skanzenu dostávají takzvané pracovní listy, ve kterých naleznou úkoly i návody, jak procházet areálem Veselého Kopce a kde hledat odpovědi na kladené otázky. Při realizaci programu pomáhají vybraní lidoví výrobci z okolí Hlinska, ale i posluchači Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Univerzity v Hradci Králové. Program se mohl uskutečnit i díky účelové dotaci získané v grantovém řízení Ministerstva kultury.