„Skanzen neleží na našem katastrálním území, navíc patří pod Národní památkový ústav, pobočku Pardubice. Tudíž nemůžeme, jako Chrudim, žádat po státu finanční prostředky na rekonstrukce před převodem na Pardubický kraj. Prostě nám to nenáleží,“ vysvětluje starostka Hlinska Magda Křivanová.

Soubor lidových staveb Vysočina měl původně patřit pod správu Pardubického kraje už od prvního ledna. Tuto informaci vyřkl ministr kultury Václav Jehlička vloni při návštěvě Hlinecka. Kpřevodu však dosud nedošlo. Ministr na toto téma hovořil von–lie rozhovoru pro Pardubický deník. „Tento převod stále podporuji, ale není to tak jednoduché. Existují určité právní bariéry, které řeší komise pro transformaci příspěvkových organizací ministerstva kultury. Majetkový převod Veselého Kopce by se měl řešit zákonnou normou současně spřevodem dalších památek ze státu na kraje a obce,“ vysvětlil ministr Václav Jehlička.