Týden Bohuslava Martinů v Proseči
KDE: na hale 2. stupně Základní školy v Proseči
KDY: dnes od 15 hodin

PROGRAM:
- vernisáž výstavy žákovských prací
- prezentace o životě a díle Bohuslava Martinů
- vystoupení pěveckých sborů a sólistů
- klavírní ukázky z díla „Loutky"

Mohli jsme tedy začít s přípravami. Jako první jsme si posháněli skladby Bohuslava Martinů, které jsme si nejen poslechli, ale klavírní cyklus Loutky jsme se pokusili i ztvárnit výtvarně. Jelikož se nám výkresy povedly, můžete je zhlédnout na naší vernisáži. Také jsme se začali seznamovat s životem a dílem skladatele. Naším cílem nebylo opsat encyklopedii, spíše jsme se zaměřili na to, co nás osobně zaujalo, čerpali jsme z různých materiálů.

Osobně jsme navštívili rodnou světničku skladatele v Poličce a expozici o jeho životě a díle v poličském muzeu. Zde jsme si ještě naše poznatky doplnili a obohatili. S členy pěveckých sborů Červánek a Prosečánek jsme nacvičili Otevření slovečkem a Králko, milá králko, své skladby si také připravili sólistky a klavíristky.

Začátkem května jsme se zaměřili i na praktickou stránku našeho projektu vyčištění studánek v našem nejbližším okolí. Vybrali jsme si studánku Pod Posekancem, ke které jsme si udělali vycházku vybaveni patřičným nářadím a pokusili jsme se jí alespoň trochu ulehčit od bahna a kalů.

Dokončili jsme práce na naší prezentaci, která se uskuteční ve čtvrtek 28.5. 2015 od 15 hodin na hale II. stupně naší základní školy, na kterou jste srdečně zváni.

Týden Bohuslava Martinů zakončíme slavnostně v sobotu 30. května, kdy navštívíme Otvírání studánek ve Vlčkově.

žáci hudební dílny ZŠ Proseč