Od neděle 17. května do neděle 31. května můžeme zhlédnout vystoupení – Mozartova korunovační mše, Čardášová princezna Emmericha Kalmana, Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů, Festival pod širým nebem, Galakoncert Jaroslava Svěceného, Tomáškovy písně na Schillerovy texty, Schola Gregoriana Pragensis nebo Nabucco Giuseppe Verdiho ve velkém sále skutečského kulturního domu.


Korunovační mší Wolfganga Amadea Mozarta v podání Jihočeské filharmonie z Českých Budějovic byl v neděli 17. května ve Skutči slavnostně zahájen 4. ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova Skuteč.

V nově zrekonstruovaném kulturním domě zazněly též skladby skutečského rodáka a Mozartova současníka Václava Jana Tomáška. Tento významný hudební skladatel a pedagog je znám jako autor klavírních skladeb a písní na texty J.W. Goetha a zcela právem patří k významným osobnostem kraje. V příštím roce si hudební veřejnost připomene výročí 160 let od jeho úmrtí. Letošní ročník festivalu se koná u příležitosti 50. výročí úmrtí další významné osobnosti, hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Hudebník byl žákem Antonína Dvořáka, v roce 1909 byl jmenován profesorem skladby na pražské konzervatoři a stejně jako Tomášek patří jeho odkaz k Tváři Pardubického kraje.

Nad hudebním festivalem, který potrvá dva týdny, převzal kraj, jako již tradičně, záštitu a úsilí organizátorů také finančně podpořil částkou 80 tisíc korun. „Tento hudební festival se oprávněně svojí profesionalitou a zájmem posluchačů i účinkujících právem zařadil do rodiny nejlepších festivalů v našem kraji. Jsem rád, že jsem mohl být u jeho zrodu a že mohu nadále sledovat jeho vývoj i úspěchy,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek, který hudební svátek spolu s radní Janou Pernicovou, zodpovědnou za oblast školství, kultury a památkové péče, a starostou města Pavlem Novotným zahájil.


Další program

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA – EMMERICH KALMÁN
Slezské divadlo Opava
Úterý 19. 5. 2009 - 19 hodin, velký sál KKS

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

I. Koncert účastníků mezinárodní přehlídky
Přípravný pěvecký sbor Liduška – ZUŠ V. Nováka Skuteč
Fiori Cantanti – ZUŠ Chrudim, Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans
Pátek 22. 5. 2009 - 18 hodin, velký sál KKS

FESTIVAL POD ŠIRÝM NEBEM
Májový jarmark & Přehlídka dechových souborů ZUŠ
Součástí programu bude festivalový průvod městem a vystoupení mažoretek.
Sobota 23. 5. 2009 - 9 hodin, Palackého náměstí