Lidé využívali zejména možnosti navštívit rozlehlé zámecké interiéry doplněné ukázkami suchých květinových vazeb.

Průvodkyně přitom seznámila příchozí i s vánočními zvyky a s životem na zámku o Vánocích a v zimě. Množství zboží nabízely i stánky Vánočního jarmarku s nabídkou výrobků s vánoční tematikou. S horkým čajem nebo punčem v ruce pak zvědavci obdivovali i zručnost kováře, který se „rozložil” i se svým nádobíčkem na zámeckém nádvoří.

Každou celou hodinu znělo ze zámeckého balkónu troubení lesních rohů a ve 13. hodin zazněly na nádvoří vánoční písně a fanfáry v podání souboru Lesních rohů z Hradce Králové a Pardubic. V 16. hodin byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek za doprovodu koled, jež zazpívaly děti ze ZUŠ Slatiňany.