V čele delegace stál člen Českého olympijského výboru František Kolář, jenž představil významné zahraniční hosty. Mezi nimi i Coranta Durantese, člena OV a předsedu Španělské olympijské akademie a pana Geordiadise, děkana Mezinárodní olympijské akademie v Řecku či profesora Pavlina z Lublaňské akademie a další hosty, včetně čestného předsedy Klubu českých turistů Jana Havelky. U Galerie Cyrany přivítal hosty starosta města Aleš Jiroutek. Všichni společně si pak spolu s dalšími přítomnými prohlédli nejen galerii, ale i zdejší Židovskou synagogu a v krátkosti se seznámili s heřmanoměsteckou historií.

Pak už všichni přešli na Malé náměstí k rodnému domu Jiřího Stanislava Gutha - Jarkovského, někdejšího prvního předsedy Českého a poté i Československého olympijského výboru. „Guth-Jarkovský se tu narodil v lednu roku 1862. Dům je nyní majetkem městského úřadu a jsou připraveny plány na jeho rekonstrukci v hodnotě sto milionů korun,“ připomněl mimo jiné heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

František Kolář pak krátce doplnil: „Rodiče Gutha - Jarkovského se sem přistěhovali v roce 1860, aby otec spravoval finance na zdejším zámku Kinských.“
Španěl Coranto Durantes společně se starostou Heřmanova Městce pak slavnostně odhalili pamětní desku a zástupce Klubu českých turistů položil k domu a pamětní desce květiny.

Závěr návštěvy se již odehrál v malé soukromé zoo v Kostelci u Heřmanova Městce, kde se ti nejodvážnější nechali vyfotografovat třeba i s gepardem.

Pavel Kalina